REVIT EST 1.0 Lokaliseering

REVIT EST lokaliseering on vajalik, et Eestis tegutsevad ettevõtted saaksid kasutada ühtset tarkvara alusfaili (‘template’), mille abil on ettevõtetel lihtsam juurutada BIM mudelprojekteerimise protsessi. Lokaliseeringu alusfail on koostatud vastavalt projekteerijate, ehitajate, haldajate vajadustele ning kohalikele nõuetele ja standarditele. Lokaliseering aitab tulemuslikumalt kasutusele võtta ja juurutada innovatiivset Autodesk Reviti tehnoloogiat projekteerijate, arhitektide, konstruktorite ja haridusasutuste seas. REVIT EST valmisversioon saab tasuta kättesaadavaks kõigile tehnikakõrgkoolidele ja teistele haridusasutustele.

Lokaliseeringu sisuks on Revit tarkvara ‘template’ alusfail, mida kasutatakse BIM mudelprojekteerimise alusfailina. Alusfail võtab arvesse elukaart hõlmavate osapoolte vajadusi mudeli koostamisel, lugemisel, kuvamisel ja redigeerimisel. Lokaliseeringu alusfail lähtub olemasolevatest BIM mudelprojekteerimise juhenditest ning valdkonna praktikute soovitustest. See võimaldab projekteerijatel koostada 3D infomudelit ühtse juhise järgi, muutes seeläbi tööprotsessi kiiremaks. Samuti muudab alusfail tarkvara kasutamise lihtsamaks ning vastavaks Eesti tingimustele. Alusfail on mõeldud kasutamiseks Revit tarkvaras, kuid omab ka laiemat mõju tänu IFC failiformaadi kasutamisele ehitus/arhitektuurses valdkonnas. Tänu avatud failiformaadile IFC, muutuvad projekti andmed lihtsal kujul kättesaadavaks ka tellijatele ja ehitajatele.

REVIT EST alusfail on koostatud AruCAD Süsteemid OÜ poolt, koostöös mitmete Eesti projektbüroode, ehitusettevõtetega ja asutustega, sealhulgas eeskätt tänu Novarc Group AS, Sirkel&Mall OÜ, Arro&Agasild Inseneribüroo OÜ, Projekt Kuubis OÜ, Riigi Kinnisvara AS, Hüperruum OÜ, Nordecon AS kaasa panustamisele.

Lokaliseering on valminud EAS poolt rahastatava Digitaalehituse klastri (www.e-difice.com) projekti raames. Digitaalehituse klastri eesmärk on info- ja kommunikasioonitehnoloogia abil ehitussektoris paradigma muutuse läbiviimine ning välja töötada ehitise elukaart hõlmav innovaatiline digitaalehituse keskkond koos uute VDCM (Virtual Design and Construction management) toodetega. Käesolev projekt on antud eesmärki täide viiv, kuna tegemist on uue VDCM tootega, mis on kättesaadav laiemalt Eesti ettevõtetele.

Revit lokaliseeringu alusfaili sisu: ● Ühtne vormistus – paberistiilid, tähised, nimetus, joontetüübid, viirutused ● Projekti seadistused ruumidele, tsoonidele ● Seadistused vaadetele, plaanidele jne ● Süsteemsed perekonnaelemendid ● Lisatavad perekonnaelemendid ● Olulisemad jagatud parameetrid perekondadele ● Automaatsed spetsifikatsioonid projektist ● .dwg failiks eksportimise seaded ● .ifc failiks eksportimise seaded ● Juhend template faili sisust Alusfail (template) fail on salvestatud Revit 2018.2 versioonis. Alusfail sisaldab vajalikke seadistusi, et alustada tööd Revit tarkvaraga.
Lokaliseering on hetkel beetaversioonis, klastri liikmetele ja partneritele eraldi lingilt alla laaditav. Soovides katsetada lokaliseeringut beeta-versioonis, palun teatage oma kontaktid e-mailile arucad@arucad.ee. REVIT EST valmisversioon avaldatakse juunikuus, mil avalikustame ühtlasi ametliku versiooni tellimise tingimused.