REVIT EST 1.0 Lokaliseering

Revit-EST logo

REVIT EST lokaliseering on koostatud, et Eestis tegutsevad ettevõtted saaksid kasutada ühtset tarkvara alusfaili (‘template‘), mille abil on ettevõtetel lihtsam juurutada Ehitusinfo Mudelprojekteerimise Protsessi (BIM). Lokaliseering aitab tulemuslikumalt kasutusele võtta ja juurutada innovatiivset Autodesk Reviti tehnoloogiat projekteerijate, arhitektide, konstruktorite ja haridusasutuste seas. Lokaliseering on koostatud vastavalt projekteerijate, ehitajate, haldajate vajadustele ning kohalikele nõuetele ja standarditele.

Lokaliseeringu sisuks on Revit tarkvara alusfail, mida kasutatakse ehitusinfo mudelprojekteerimise alusmallina. Alusfail võtab arvesse ehitusprojekti elukaart hõlmavate osapoolte vajadusi mudeli koostamisel, lugemisel, kuvamisel ja redigeerimisel. Lokaliseering lähtub olemasolevatest mudelprojekteerimise juhenditest ning valdkonna praktikute soovitustest. See võimaldab projekteerijatel koostada 3D infomudelit ühtse standardi järgi, muutes tööprotsessid kiiremaks. Samuti muudab alusfail tarkvara kasutamise lihtsamaks ning vastavaks Eesti tingimustele. Alusfail on mõeldud kasutamiseks Revit tarkvaras, kuid omab ka laiemat mõju tänu IFC failiformaadi kasutamisele ehitus/arhitektuurses valdkonnas. Tänu avatud failiformaadile IFC, muutuvad projekti andmed paremini kättesaadavaks ka tellijatele ja ehitajatele.

REVIT EST alusfailid on koostatud AruCAD Süsteemid OÜ poolt, koostöös Eesti projektbüroode, ehitusettevõtetega ja asutustega, sealhulgas eeskätt tänu Novarc Group AS, Sirkel&Mall OÜ, Arro&Agasild Inseneribüroo OÜ, Projekt Kuubis OÜ, Riigi Kinnisvara AS, Hüperruum OÜ, Nordecon AS kaasa panustamisele. REVIT EST valmisversioon on tasuta kättesaadav Digitaalehituse klastri liikmetele ja tehnikakõrgkoolidele.

Lokaliseering on valminud EAS poolt rahastatava Digitaalehituse klastri (www.e-difice.com) projekti raames. Digitaalehituse klastri eesmärk on info- ja kommunikasioonitehnoloogia abil ehitussektoris paradigma muutuse läbiviimine, eesmärgiga välja töötada ehitise elukaart hõlmav innovaatiline digitaalehituse keskkond koos uute VDCM (Virtual Design and Construction Management) toodetega. Käesolev projekt on antud eesmärki täide viiv; tegemist on uue VDCM tootega, mis on kättesaadav laiemalt Eesti projekteerimisettevõtetele.

Lisainfo: arucad@arucad.ee, 6306523

Revit EST lokaliseeringu tellimiseks saab täita alloleva vormi

Tellimuse soov
REVIT EST litsentse saab tellida vastavalt registreeritud Revit litsentside arvule

 

Revit lokaliseeringu alusfaili sisu: ● Ühtne vormistus – paberistiilid, tähised, nimetus, joontetüübid, viirutused ● Projekti seadistused ruumidele, tsoonidele ● Seadistused vaadetele, plaanidele jne ● Süsteemsed perekonnaelemendid ● Lisatavad perekonnaelemendid ● Olulisemad jagatud parameetrid perekondadele ● Automaatsed spetsifikatsioonid projektist ● DWG failiks eksportimise seaded ● IFC failiks eksportimise seaded ● Juhend Revit EST lokaliseeringu sisust. ● Alusfail (template) on salvestatud Revit 2018.3 versioonis. Alusfail sisaldab vajalikke seadistusi, et alustada tööd Revit tarkvaraga.
Revit EST 1.0 hind ühele Autodesk Revit töökohale on 240€ +km. Revit EST 1.0 saab tellida teatades oma kontaktid e-mailile revitest@arucad.ee. Tellimisel palun teatada firma nimi, kontaktisik, e-mail ja telefon.
Litsents on kasutaja põhine, mis tähendab, et üks kasutaja saab installeerida lokaliseeringu ühele konkreetsele Revit kasutaja litsentsile. Revit EST litsentsi tunnuseks on personaalne seerianumber. Installatsiooni faili ja seerianumbri jagamine kolmandate isikutega ei ole lubatud.
Peale ostu sooritamist, saadetakse teie e-mailile installatsioonifaili allalaadimise link. Laadige fail alla ning käivitage. Sisestage enda andmed (korrektne kasutaja nimi, firma nimi, kontaktandmed, seerianumber) ning järgige dialoogakna juhiseid.
Installeerimisel paigaldatakse lokaliseeringu failid vaikimisi kausta C/Documents/REVIT EST. Revit seadistuses (Options > File Locations) on automaatselt määratud rajad perekonnaelementidele ja alusfailidele.